Орус жана кыргыз
тилдеринде ЖРТ га даярдоо

Даярдоо ЖОЖ дордун эн мыкты
мугалимдери тарабынан откорулот. Баасы 1900с. Жумасына 3 жолу.
Группада 10-15 ке чейин окуучулар окутулат.
Билдируу калтырыныз жана биз сизди бугундон калбай сынака чакырабыз!!!
Тестке оз алдынча даярдангын келеби?

ЭЛЕКТРОНДУК АРДЕСТИ КАЛТЫРЫНЫЗ ЖАНА БИЗ СИЗГЕ ИЙГИЛИКТУУ ТЕСТ ТАПШЫРУУНУН ЖОЛДОРУН ЖИБЕРЕБИЗ.

Биздеги 2016-жылга арналган абитуриенттер учун корсотмо куралдар ЖРТ ны ийгиликтуу тапшыруунун акыркы жолдорунан турат.